Topic-icon ÄNDRING AV TOTALVIKT PÅ HUSVAGNAR TAGNA I BRUK

 • Susidus
 • Susidus Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
Mer
11 år 9 månader sedan #11320 av Susidus
COM_KUNENA_MESSAGE_CREATED_NEW
Efter att jag har samlat in information genom diskussioner och dokument från Vägverket, Svensk Bilprovning samt Hobby Fritid i Tenhult, lägger jag här in fakta angående ärendegången "Ändring av totalvikt på fordon tagna i bruk"

Delar av nedanstående material är direkt hämtat från dokument som skickats till mig från Hobby Fritid i Tenhult.
Då det är mycket text har jag fetat en del text lagt till rubriker och kommenterat några stycken, hoppas att det kan var till någon hjälp.:)

För att en ny totalvikt ska kunna åsättas på ett ibruktaget fordon måste en teknisk förändring vara utförd på fordonet. Ändring av totalvikt kan ske uppåt eller nedåt beroende på vad som förändrats. Med en teknisk förändring avses en ändring i den tekniska konfigurationen (se definitioner).

OBS! Det ska vara riktiga ändringar som har utförts vilket försvagar eller förstärker den tekniska konfigurationen (se definition nedan). Att t.ex. borra hål i en ”liten” förstärkningsfläns eller att byta ut t.ex. inredning i en husvagn är inte att betrakta som en ändring av den tekniska konfigurationen.

Vissa förändringar som kan utföras på fordon som tagits i bruk fram till och med den 31 december 2004 är förbjudna på fordon som tagits i bruk från och med den 1 januari 2005. Exempel på sådana förändringar är byte av kulhandske på släp och byte av däck på fordon. (OBS! Släpvagn/husvagn tagen i bruk med stöd av mått & vikt 97/27/EG kan inte tillämpa detta.)

På fordon som tagits i bruk från och med den 1 januari 2005 kan inte däcken på fordonet eller kulhandsken på lätta släp ligga till grund för en höjning alternativt sänkning av totalvikten. Detta sätter EG-direktiven för däck respektive kopplingsanordningar stopp för.

Min kommentar: Avgörande är alltså om du har en husvagn som tagits i bruk före eller efter 050101 med undantag för husvagn tagen i bruk med stöd av mått & vikt 97/27/EG. Hur det ligger till med din vagn kan du utläsa av ditt registreringsbevis.

Definitioner Teknisk konfiguration::)
Med en teknisk konfiguration menas fordonets tekniska uppbyggnad. D.v.s. att axlar, bromsar, chassi o.s.v. är av tillverkaren angiven typ. Om någon av dessa detaljer byts ut förändras den tekniska konfigurationen. Det är tillverkaren som specificerar den tekniska konfigurationen för ett enskilt fordon eller en fordonstyp.

Den tekniska förändringen ska vara dokumenterad av den som utfört förändringen.
Tillverkaren/generalagent intygar den nya totalvikten samt uppgift om vad som är förändrat.

Efter förändringen ska Tillverkarskylten och Besiktningsskylten vara anpassad till den nya totalvikten. (Detta kontroleras vid besiktningen.)

Husvagn som tagits i bruk innan 050101:)
Husvagnar som tagits i bruk med stöd av nationella regler (gamla regelverket) gäller att det ska ha utförts en teknisk förändring på fordonet, samt ett intyg från tillverkaren på totalvikten. Samt ett intyg på vilken förändring som utförts. (Kulhandske eller däck räknas som teknisk förändring på fordon tagna i bruk fram till och med den 31 december 2004). Om förändringen gäller byte av däck till mindre dimension kan vägning utgå men kravet på minsta lastförmåga kvarstår alltid (100 kg + 10 kg/m2).
(OBS! Husvagn tagen i bruk med stöd av mått & vikt 97/27/EG kan inte tillämpa detta.)

På fordon som tagits i bruk med stöd av mått & vikt 97/27/EG får inte däckbyte eller byte av kulhandske ligga till grund för en teknisk förändring. Det är endast en ändring av den tekniska konfigurationen som kan ligga till grund för en totalviktsändring. Detta oberoende om fordonet tagits i bruk före eller efter den 1 januari 2005.

De fordon som omfattas har 97/27/EG angivet i fältet för fritext på registreringsbeviset.

Husvagn som tagits ibruk med stöd av 97/27/EG:)
Släpvagn och Husvagn Följande underlag ska inlämnas i samband med en ändring av totalvikten på en släpvagn/husvagn som tagits ibruk med stöd av 97/27/EG:
Ett intyg från tillverkare/generalagent på vilken ändring som utförts i den tekniska konfigurationen (se definition).
Ett intyg med den nya totalvikten, garanterade axelbelastningar, tjänstevikt, tjänsteviktsfördelning, totalviktfördelning
samt eventuella ändringar i måttuppgifter. (Enligt beräkning för direktivet 97/27/EG.) Beräkningsunderlaget/provrapport bifogas intyget.
Ny anpassningsberäkning
Ny tillverkarskylt och besiktningsskylt med den nya vikten/erna ska sitta monterad på vagnen.

Husvagn/släpvagn kontrollväges normalt inte, men kan göras om BI bedömmer att fordonet inte överensstämmer med intyget. (BI kontrollerar att totalvikten inte är lägre än tjänstevikten.) Om vägning ska utföras på husvagn ska fordonet vara utrustat med en fylld gasolflaska, fylld fäskvattentank/flaska-or samt övrig utrustning som ska finnas i husvagnen.
BI = Besiktningsingenjör:)

Nationellt typgodkänt (NTA) fordon som tagits i bruk :)
När ett fordon, vilket tidigare upptagits i typintyg för nationellt typgodkännande, inställs för registreringsbesiktning gäller samma krav som för nationellt godkända fordon vid ändring av totalvikten. Ibruktagandedatumet styr kravnivån (före respektive efter 1 januari 2005). OBS! Se nedan avsnittet för nationellt typgodkänd släpvagn (släpkärra).

Uppgifter som finns i Trafikregistret (på reg.beviset) som gäller det nationella typgodkännandet ska inte tas bort eller ändras vid besiktningen utan stå kvar i sina ursprungliga värden.

Husvagnar som redan har ett typgodkännade:)
I det nationella typgodkännandesystemet kan ett typgodkännande för släpvagn (släpkärra / husvagn) ha identiska fordon där det bara skiljer mellan den fastställda totalvikten. De olika totalvikterna skiljer sig endast på variant eller versionsnivå. I en och samma typ (typgodkännandenummer) kan endast högst tre olika totalvikter förekomma.
Vägverket har beslutat att det ska vara möjligt att röra sig mellan de i typgodkännandet fastställda totalvikterna under fordonets livslängd.

Min kommentar: I Hobbys fall är det endast husvagnar av nyare årsmodell 07 och 08 som ev. är typgodkända enligt ovan, om det gäller din vagn kan du enkelt utläsa av ditt registreringsbevis.

Om kunden vill ha någon annan totalvikt än det som finns angivet i typgodkännandet måste en teknisk förändring utföras på fordonet och allmäna anvisninga för ändring av totalvikt följas. OBS! I detta fall ska samtliga uppgifter om det nationella typgodkännandet tas bort ur registret och fordonet kan inte återgå till ett nationellt typgodkännande.

Dokumentation vid besiktningen:
Typgodkännandeinnehavaren (Tillverkaren/generalagenten) ska vid registreringsbesiktningen lämna ett intyg med minst följande innehåll:
Fordonets identifieringsmärkning
Typgodkännandenummer (t.ex. VV-SL-0113-00). Typgodkännandenummret ska stämma överens med uppgiften i trafikregistret (QASB eller registreringsbeviset).
Variant (t.ex. 570)
Version (t.ex. F3(A)
Ny totalvikt (t.ex. 1400 kg)
Att fordonet övernstämmer med aktuell fordonstyp

Kontroller vid registreringsbesiktningen:
Identifiera fordonet, och
Kontrollera att tillverkarskylt samt besiktningsskylt är anpassade (och monterade på vagnen) efter den nya totalvikten (enligt intyget), och
Kontrollera att typgodkännandenummret är lika på fodonet, intyget och registeruppgifter, och
Kontrollera tillverkarens uppgifterna mot uppgifter som finns på R:BI-PST filöverföringNTA-släp Totalvikter (stickprovsvis)

Följande ändringar ska göras i registret (RBRA):
Uppgifterna för variant-och versionsbeteckning, enligt typgodkännandeinnavarens intyg
Totalvikten, enligt typgodkännandeinnavarens intyg

Registreringsbesiktning A2A utförs, ingen vägning

Hoppas att alla ni som har intresse av att förändra era husvagnars totalvikter blivit i allafall lite klokare :D efter detta inlägg. Läs gärna under fler trådar i ämnet och se hur folk har löst det. Lycka till önskar lilla jag som åker på en teknisk förändring om vi ska ändra totalvikt på våran vagn.:con:)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
11 år 9 månader sedan #11322 av P3
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Tack Susidus!:) Mycket intressant läsning. Jag vet att du har lagt ner massor av tid och energi i att reda ut alla begrepp i den här röran.
Även om jag tycker att det är konstiga regler så finns det ju iallafall lite hopp för oss som vill göra ändringar i totalvikten på våra vagnar.

//P3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
11 år 9 månader sedan #11326 av Peter Eslund
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Ok.. Så vad du säger (om jag läser rätt) är att om jag vill höja totalvikten på en vagn som väger 1500kg till 1600kg (vagnen efter 05) så ska jag i praktiken då byta ut min påskjutsbroms (godkänd för 2000kg) och montera på en mindre (finns ju inte större) som är godkänd för 1700kg?? Då är det alltså ok?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
11 år 9 månader sedan #11336 av Iznogoud
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Och av en tillfällighet har jag en påskjutsbroms av modell Knott KF17 till salu efter att jag höjt vikten på min 560 till 1600 kg

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Susidus
 • Susidus Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
Mer
11 år 9 månader sedan #11337 av Susidus
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW

Peter Eslund :
Ok.. Så vad du säger (om jag läser rätt) är att om jag vill höja totalvikten på en vagn som väger 1500kg till 1600kg (vagnen efter 05) så ska jag i praktiken då byta ut min påskjutsbroms (godkänd för 2000kg) och montera på en mindre (finns ju inte större) som är godkänd för 1700kg?? Då är det alltså ok?


Ja allt det stämmer om du menar att vagnen är tagen i bruk efter 050101 (inte innan). I såfall är ett byte av påskjutsdämparen en teknisk förändring. För vagnar tagna i bruk innan 050101 kan det räcka med en enklare teknisk förändring såsom byte av kulhandske eller däck. Hänger du med mig?:D

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
11 år 9 månader sedan #11340 av Edvardsson
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Det där var ju inte helt lätt att begripa... Jag förstår att det måste ha tagit tid att hämta hem all den informationen. Jag blir dock inte klokare. Hur gör jag som vill höja min totalvikt på vår 560KMFe-07 från 1470 till 1600Kg? Går det överhuvudtaget? Vad jag förstår så kan man vid nyköp välja vikt, men hur är det om man vill ändra som jag?
:con:con:con

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Susidus
 • Susidus Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
Mer
11 år 9 månader sedan #11341 av Susidus
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW

Edvardsson :
Det där var ju inte helt lätt att begripa... Jag förstår att det måste ha tagit tid att hämta hem all den informationen. Jag blir dock inte klokare. Hur gör jag som vill höja min totalvikt på vår 560KMFe-07 från 1470 till 1600Kg? Går det överhuvudtaget? Vad jag förstår så kan man vid nyköp välja vikt, men hur är det om man vill ändra som jag?
:con:con:con


Om din vagn redan har ett typgodkännande, de tre fastställda vikterna (tror att det är 1470, 1550 och 1600) framgår av ditt registreringsbevis. Då är det lätt, det som behövs då är ett typintyg och ny vagnsskylt med den nya totalvikten (den som sitter på vagnen) från Hobby i Tenhult. Sen bokar du tid med Svensk bilprovning om en ny registreringsbesiktning som kostar 650 SEK. Om du är osäker på om din vagn har ett typgodkännande kan du ringa svensk bilprovning för att kolla med registreringsregistret.

Skulle den inte ha det måste det ske en "teknisk förändring" innan registreringsbesiktningen. En godkänd sådan teknisk förändring är ett byte av påskjutsdämparen. Hoppas det blev lite mindre frågetecken...:)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Susidus
 • Susidus Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
Mer
11 år 9 månader sedan #11342 av Susidus
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Ett förtydligande:

Om du har ett typgodkännande (de tre vikterna) kan du alltså ändra mellan dessa under hela vagnens livslängd. En ny reg.besiktning måste dock göras.

Text tagen från mitt första inlägg:
Vägverket har beslutat att det ska vara möjligt att röra sig mellan de i typgodkännandet fastställda totalvikterna under fordonets livslängd.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
11 år 9 månader sedan #11343 av Edvardsson
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW

Susidus :
Ett förtydligande:

Om du har ett typgodkännande (de tre vikterna) kan du alltså ändra mellan dessa under hela vagnens livslängd. En ny reg.besiktning måste dock göras.

Text tagen från mitt första inlägg:
Vägverket har beslutat att det ska vara möjligt att röra sig mellan de i typgodkännandet fastställda totalvikterna under fordonets livslängd.

Tack Susidus
Så här står det i dem informatiomn som jag nyss hämtat från www.vv.se : och vad jag kan se och förstå så framgår det inte om den är typad för samtliga 3 vikter.

Fabrikat: HOBBY 560 KMFE DE LUXE
Färg: Flerfärgad Fordonsslag: SLÄP
Fordonsår: 2007 Fordonsslagsklass:
Chassinummer:
Senaste EU-regbevis del 2: 2008-03-20
Upplysningar:

Fordonsdata
Fordonsstatus: I trafik (2008-03-20)
Tillfällig registrering: Nej Import: Nej
Antal ägare: 2 Yrkesmässig trafik: Nej
Fordonet tillverkat:
Producentansvarig:
I trafik första gången i Sverige: 2007-06-01
I trafik första gången i utlandet:
Utredning: Nej

Besiktningsuppgifter
Besiktning senast: 2011-06-30
Senast godkända besiktning:
Vägmätarställning:

Tekniska data
Motoreffekt: Antal passagerare:
Effektnorm: Kaross: Husvagn (81)
Växellåda: Slagvolym, cm3:

Skattevikt, kg: 1470 Tjänstevikt, kg: 1410
Totalvikt, kg: 1470 Sänkt totaltvikt, kg:
Max släpvagnsvikt, kg:
Max släpvagnsvikt kg, obromsad:
Släpvagnsvikt kg, vid B-behörighet:
Max sammanlagd bruttovikt, kg:
Max lastvikt, kg: 60

Krockkudde, främre passagerarplats: Nej
Kopplingsanordning : KULHANDSKE
Kopplingsavstånd, mm: 4460
Bromsanordning :
Effektiv bromsanordning: Ja

Garanterat axel/boogitryck 1: 100
Garanterat axel/boogitryck 2: 1470
Däckdimension axel 1: 185R14C Fälgdimension axel 1: 5,5Jx14

Längd, mm: 7650 Bredd, mm: 2500
Höjd, mm:

Max hastighet, km/h:
Bränsleförbrukning, l/100km, Bränsleförbrukning, l/100km,
blandad körning: landsvägskörning:
Bränsleförbrukning, l/100km,
stadskörning:
Ljudnivå DB, vid körning: Ljudnivå DB, stillastående:

Skyltformat fram: Skyltformat bak: EU-ENRADIG
Miljöklass:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Susidus
 • Susidus Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
Mer
11 år 9 månader sedan #11346 av Susidus
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Nä, vad jag kan tyda så verkar det inte så, men jag hade bara för att vara på den säkra sidan kollat med en ingenjör på Svensk Bilprovning (de kollade vår).

Dessa regelfakta jag har tagit fram är inget annat än horribla, någon logik finns inte med i bilden. När jag påtalade detta både för Vägverket och Svensk Bilprovning kunde de bara hålla med mig. Hade man haft tiden och orken skulle man lyft fram frågan på högre nivå. Båda dessa nämnda parter sade sig inte ha något intresse av att man bytade något som redan uppfyllde "kraven", nä men det hjälper ju inte när man hamnar i "moment 22" hela tiden.:con

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
11 år 9 månader sedan #11352 av Iznogoud
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Här är min historia hur jag gjorde när jag höjde vikten på min 560 -06

Jag kontaktade både Bilprovningen och Hobby och fick samma svar från dom, jag var tvungen att göra en teknisk förändring på vagnen. Även i mitt fall höll personalen på Bilprovningen med mig att reglerna inte var helt perfekta

Hobby hjälpte mig med både intyg, typskylt och det dyraste, nämligen påkjutsbromsen, Knott KF17.
Den betalade jag 3100:-+moms för. Hobby skickade den till min serviceverkstad som hjälpte mig med monteringen av den.

Sen åkte jag till Bilprovningen och gjorde en ny registreringsbesiktning på 1600 kg, betalade 650:- och allt var OK.

Då den nya påskjuten inte hade fästet för stödbenet på samma ställe fick jag montera ett nytt fäste för detta på ramen, samt att den vita plastkåpan inte passade. Därför tog jag ett beslut att montera tillbaka originalet och göra en ny besiktning för 650:-
Hade man lagt ner så pass mycket pengar gjorde det inget och plastkåpan kunde användas igen

Hobby hjälpte mig på nytt med på ett intyg för originalet.

Hoppas att ni blivit lite klokare angående att höja vikten.

Måste ge Hobby en eloge för all hjälp jag fick av dom i samband med detta och jag har påskjuten till salu för 2000:-, halva priset mot ett nytt.....

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Susidus
 • Susidus Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
Mer
11 år 9 månader sedan #11360 av Susidus
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Tack Iznogoud för ditt inlägg, att du berättade din historia var precis vad jag hade hoppats på. Den visar ju klart och tydligt på att i detta fall finns bara reglerna till för reglernas skull.

Jag har idag mailat till vägverket och bett om att en ansvarig som kan föra frågan vidare till högre nivå att ringa upp mig ang. detta dilemma. Det enda logiska torde vara att införa någon "undantagsregel", de borde nöja sig med att husvagnstillverkaren intygade att "denna vagn har teknisk prestanda att klara 1600 i totalvikt" (Den är ju byggd för detta).

Naivt? Ja men man måste försöka och nu fick jag lite tid över. :)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
11 år 9 månader sedan #11364 av Karin
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW

Iznogoud :
Här är min historia hur jag gjorde när jag höjde vikten på min 560 -06....

....Därför tog jag ett beslut att montera tillbaka originalet och göra en ny besiktning för 650:-
Hade man lagt ner så pass mycket pengar gjorde det inget och plastkåpan kunde användas igen.....


För mig är detta en DJUNGEL!! :con :con :con
Satte du, Iznogoud, tillbaka original påskjutsbromsen och ändock har vagnen typad för 1600kg (som den blev godkänd för vid besiktningen med den "nya" påskjutsbromsen)??
Klarar "originalet" den vikten? Varför byta i första hand? Vem har sagt att det måste bytas påskjutsbroms om man ändock kan köra med "originalet"? Verkar som ett spel för gallerierna!! :D

Vet inte ens om jag orkar "bråka" med att ändra vikten på vår vagn. Får väl sätta mig in i reglerna / tillvägagångssätten lite mer. :dozingoff

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
11 år 9 månader sedan #11371 av Iznogoud
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Jepp, satte tillbaka original påskjut, det är en Knott KF20 som är godkänd för 2000 kg.
Den som jag bytte till för att få upp vikten till 1600 kg från 1470 kg är en Knott KF17 som är godkänd för 1700 kg.
Sen böt jag tillbaka till originalet för att allt skulle vara som original, andra regbesiktningen ändrade jag inte vikten.

Vad gör man inte för att tillfredställa våra myndigheter....

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
11 år 9 månader sedan #11376 av Edvardsson
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW

Iznogoud :
Jepp, satte tillbaka original påskjut, det är en Knott KF20 som är godkänd för 2000 kg.
Den som jag bytte till för att få upp vikten till 1600 kg från 1470 kg är en Knott KF17 som är godkänd för 1700 kg.
Sen böt jag tillbaka till originalet för att allt skulle vara som original, andra regbesiktningen ändrade jag inte vikten.

Vad gör man inte för att tillfredställa våra myndigheter....


Det här låter ju helt galet!!:-O):-O)
Detta måste ju vara en historia för medierna!! Hur F**n kan det få gå till på detta sätt!..........Jag är helt stum.......

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
11 år 9 månader sedan #11403 av Peter Eslund
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Klubben kommer att författa en skrivelse till Vägverket för att få en ändring på denna lag, då den inte fyller något praktiskt syfte.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Susidus
 • Susidus Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
Mer
11 år 8 månader sedan #11478 av Susidus
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Följande skrivelse har Svenska Hobbyklubben skickat till Vägverket, Lars Carlhäll, Fordonsavdelningen, 78187 BORLÄNGE:
_________________________________________________________________________________________________________

Angående reglerna kring ”ändring av totalvikt för fordon tagna i bruk”

Svenska Hobbyklubben vill med denna skrivelse påpeka att reglerna i ”ändring av totalvikt för fordon tagna i bruk” bör ses över. Reglerna har en gång gjorts i ett gott syfte men tyvärr visar det sig att det i praktiken blir en försämring av säkerheten för husvagnsägaren.

Det som skrivelsen vill betona samt få belyst är att om en husvagn (ex. Hobby 560 KMFe totalvikt 1470 kg) som är tagen i bruk efter 050101 och som inte är nationellt typgodkänd med de högst 3 tillåtna vikterna (1470, 1550 och 1600) skall få totalvikten höjd från 1470kg till 1600kg, så måste det enligt regelverket ske en teknisk förändring. En godkänd teknisk förändring är ett byte av påskjutsdämparen. Dessa husvagnar är redan utrustade med påskjutsdämpare som klarar 2000kg, men för att få till stånd en teknisk förändring så måste ägaren byta, och därmed försämra, påskjutsbromsen till en modell som endast är godkänd för 1700kg. Konsekvensen blir att en högre godkänd totalvikt, blir en husvagn med sämre påskjutsbroms.

Här förordar Svenska Hobby klubben att det skall införas en undantagsregel där husvagnstillverkaren / generalagenten, i detta fall Hobby Fritid i Tenhult skulle kunna genom intyg försäkra Svensk Bilprovning att husvagnen har en teknisk konstruktion att klara 1600kg. Givetvis skall typintyg och ny vagnsskylt göras om i vanlig ordning enligt regelverket inför en ny registreringsbesiktning.

På detta vis försämras inte trafiksäkerheten, och lagen får en praktisk fungerade betydelse.

Det finns idag en uppfattning hos dem som jobbar med dessa ärenden, både inom Vägverket samt Svensk Bilprovning, att reglerna i dagsläget är tvivelaktiga. Det reglerna skapar idag är ingen förbättrad trafiksäkerhet snarare tvärtom så försämras dessa.

Med vänlig hälsning
Svenska Hobbyklubben
www.svenskahobbyklubben.se

g.m.
Peter Eslund, Ordförande och Susanne Lindbro, Ledamot

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
11 år 8 månader sedan #11479 av P3
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Lysande skrivet! Hoppas att det snart kommer nån respons.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Guest
 • Guest Profilbild
11 år 8 månader sedan #12302 av Guest
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Jag lyfter tråden, och undrar, har det kommit något svar än??

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Susidus
 • Susidus Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
Mer
11 år 8 månader sedan #12304 av Susidus
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Nej tyvärr inte ännu, myndigheter tar tid på sig med handläggning av ärenden. Jag ska se om jag hinner ringa och förhöra mig om vad som hänt och dels för att säkerställa att så att en diarieföring är gjord.:)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
11 år 8 månader sedan #12310 av Edvardsson
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Bra initiativ! Väntar med spänning på svar.:)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Susidus
 • Susidus Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
Mer
11 år 7 månader sedan #12317 av Susidus
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Pratade med Vägverkets diarie idag och skrivelsen är diarieförd och är under behandling. Sen pratade jag även med fordonstekniska avdelningen men Lars Carlhäll, den som skrivelsen är ställd till är på tjänsteresa idag men hans assistent skulle be honom ringa upp mig under morgondagen.:)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Susidus
 • Susidus Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
Mer
11 år 7 månader sedan #12500 av Susidus
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Han har ff inte ringt mig men bara så ni vet, jag "ligger på" vägverket och har sökt honom på nytt, lämnat meddelande om att de får leverera ett svar om var skrivelsen finns i "ärendehanteringen"...:)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Susidus
 • Susidus Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
Mer
11 år 7 månader sedan #12510 av Susidus
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Idag har Lars Carlhäll, chef för fordonstekniska avdelningen på Vägverket ringt upp mig. Vi hade ett långt samtal som jag ska försöka sammanställa så gott jag kan. Problemet som vi nu belyser med våran skrivelse är inget nytt problem utan har funnit i mer än 25 år enligt Lars Carlhäll.

Myndigheten är väl medveten om problemet och har sommaren 2007 svarat Cabbyklubben ang. samma dilemma. Jag kommer att få svaret tillsänt mig som Cabbyklubben fick. De blev lovade att man skulle titta över lagen men kunde då inte sätta någon tidsram.

Jag påtalade att det nu gått över ett år och med tanke på att det hållit på i över 25 borde något göras nu.

Vårt ärende är tyvärr inte prioriterat högst upp på listan då Vägverket befinner sig i ett förändringsarbete ang. besiktningsverken, det handlar om EU:s lagar som skall slås samman med våran nationella lag när det gäller typ- och registreringsbesiktningar. Samtidigt kommer en ny myndighet att bildas 090101 som kommer att heta Transportstyrelsen där den gamla myndighetsdelen hos Vägverket (där vår skrivelse finns), vägtrafikinspektionen samt järnvägsstyrelsen kommer att gå samman och ligga under i en avdelning vid namn, Vägtrafikavdelningen.

Jag har påtalat vikten om att förändring måste ske av denna lag då den annnars kan leda till fusk p g a frustration samt till att trafiksäkerheten försämras. Han påpekade att man kunde få problem med att folk kunde höja och sänka totalvikten på vanliga släpvagnar och att det i sin tur kunde leda till problem. Jag tryckte återigen på att en undantagsregel borde upprättas för enbart husvagnar. Så att man särskiljde på vanliga släpvagnar och husvagnar. Han höll med och förstod vårt dilemma. Han påtalade även att det fanns en del svårigheter ang. skatteverket, som tidigare hade lagt sig emot Vägverkets förslag.

För att kunna följa vårt ärende/skrivelse har jag erhållit diarienumret och kan på så sätt hålla koll vad som händer med det.

Lars Carlhäll har lovat mig att lyfta frågan (vår skrivelse) med den ansvariga i deras föreskriftsgrupp.

Han kan inte ge oss något svar i när man kan vara klar med frågan men det kommer dock inte att hinnas med under 2008.
Jag lät påskina att jag kommer att kolla upp ärendet senast till våren igen.

Måste säga att Lars Carlhäll var mycket trevlig och gav sig tid att lyssna på mig och "våra argument" och informerade både tydligt och bra kring ärendehanteringen. Han är också väl medveten om att det är en stor grupp som är intresserade av ett svar. Både Cabbyklubben och Svenska Hobbyklubben, vem vet det finns kanske fler husvagnsklubbar...:)

Håller nu tummarna!!!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Susidus
 • Susidus Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
Mer
11 år 7 månader sedan #12513 av Susidus
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Fick precis ett mail ifrån Lars Carlhäll, Vägverket med anledning av vårt samtal som ägde rum tidigare idag.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Ärende FO50 A 2008:62421

Hej!
Jag har full förståelse för de problem som kan uppstå för exempelvis en husvagnsägare utifrån de föreskrifter som i dag gäller för totalvikten på husvagnar.

Som du nämnde vid vårt samtal så är det ju i dag möjligt att ändra totalvikten utan "teknisk förändring" på en nationellt typgodkänd husvagn där tillverkaren skapat tre identiska versioner med olika totalvikter. Här skiljer alltså tillämpningen mellan enstycksgodkända och nationellt typgodkända vagnar. Det är av den anledningen som
vår tidigare chef, Petra Boström, tog ställning till att se närmare på frågan om ändring av fordons totalvikt.

Frågan är inte "glömd", men på grund av tillkommande stora projekt som kräver högsta
prioritet, så kan jag i dag tyvärr inte precisera när i tid som vi kan se närmare på saken.

Med vänlig hälsning

Lars Carlhäll
Tf avdelningschef
Avdelning Fordon

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
11 år 4 månader sedan #13242 av sm6hoc
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
HEj !

Jag fick en fråga från en jobbarkompis idag (han tyckte att jag har hållit på med detta de sista veckorna innan vagnköpet i Söndags att jag borde vara profs på allt som har med husvagn att göra....hm :D )

Han har en husvagn med en totalvikt på 1250 kg men bilen får bara dra något som max väger 1200. Får han köpa ny bil/husvagn eller kan han minska lasten i husvagnen (50 kg)

Lars

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
11 år 4 månader sedan #13243 av P3
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW

sm6hoc :
HEj !

Jag fick en fråga från en jobbarkompis idag (han tyckte att jag har hållit på med detta de sista veckorna innan vagnköpet i Söndags att jag borde vara profs på allt som har med husvagn att göra....hm :D )

Han har en husvagn med en totalvikt på 1250 kg men bilen får bara dra något som max väger 1200. Får han köpa ny bil/husvagn eller kan han minska lasten i husvagnen (50 kg)

Lars


Med B-körkort får han INTE dra vagnen med en bil som får dra max 1200kg. Däremot om han har BE-körkort och vagnen inte väger mer än 1200 kg brutto (faktisk vikt) så får han dra vagnen med den bilen.

Alltså är det endast totalvikten som bestämmer när man har B-kort. Med BE-kortet får man räkna med tjänstevikter och bruttovikter.

Hoppas att jag förklarade tydligt nog. Det är lite knövligt att förklara med alla olika termer om vikter.

Men som sagt så får han i inget fall dra den vagnen enbart med B-kortet och bil som bara får dra 1200kg.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
11 år 4 månader sedan #13244 av Väse Conny
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Han måste typa om sin vagn till totalvikt 1200 Kg
Det måste vara eb klen bil, mitt råd köp en större bil

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
11 år 4 månader sedan #13245 av sm6hoc
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Hej igen och tack för svar !

Jag har han i telefon nu och han undrar om det är krångligt att typa om vagnen "nedåt" ?

Lars

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
11 år 4 månader sedan #13246 av P3
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Ja, tyvärr är det nog inte bara att få en vagn nertypad i vikt. Men omöjligt är det nog inte. Det finns kanske nån annan här på klubben som vet bättre än jag om detta.
Men som sagt så är det nog ett byråkratiskt krångligt jobb att sänka totalvikten precis som det i vissa fall är att höja den.

//P3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Guest
 • Guest Profilbild
11 år 4 månader sedan #13247 av Guest
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Glöm inte att kolla upp så att dragbilen har någon tågviktsbegränsning.

I så fall kan det t.ex. vara så att bilen bara får dra 1200kg om den är helt olastad och med endast föraren i bilen. Så snart det kliver i passagerare eller om man tillför last så sjunker den tillåtna maximala släpvagnsvikten motsvarande den vikt som tillförs dragbilen!

Franska bilar har ofta en tågviktsbegränsning, vissa VW har det i vissa modellserier som t.ex. Sharan, Passat... Denna informationen hittar man i tillägsinformationen på reg. beviset.

//Jonas

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
11 år 4 månader sedan #13248 av Tobbe_gbg
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Finns en tråd om detta tidigare här på forumet: Omtypning av viktklass

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
11 år 4 månader sedan #13249 av P3
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW

Tobbe_gbg :
Finns en tråd om detta tidigare här på forumet: Omtypning av viktklass


Är jag helt snurrig eller hänvisar du inte till just denna tråd som vi befinner oss i?:D:con

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
11 år 4 månader sedan #13252 av Tobbe_gbg
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW

P3 :

Tobbe_gbg :
Finns en tråd om detta tidigare här på forumet: Omtypning av viktklass


Är jag helt snurrig eller hänvisar du inte till just denna tråd som vi befinner oss i?:D:con


:| Ja, snacka om hjärnsläpp, borde gå och lägga mig :ani-yes

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Susidus
 • Susidus Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
Mer
11 år 3 månader sedan #13689 av Susidus
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Läste i Caravan Clubs medlemstidning Caravan Bladet (som låg i brevlådan idag) att CC skall genomföra en viktväktardag på en del bilbesiktningar den 18 april. Denna dag har två syften, dels att faktiskt våga känna till vad vagnen egentligen väger och för att samla in uppgifter som kan användas i viktiga opinionsarbete. Sen går det även att läsa om nytt förslag ger höjd totalvikt med B-körkort (detta kommer dock ske tidigast om ca 4-5 år).

Läsvärt i allafall! :)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
10 år 2 månader sedan #18587 av MaZk
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Väcker liv i denna tråd igen.
Någon som vet hur det fungerar idag?

Vill få upp vikten på min KFU -05 från 1800 till ~2000kg.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Susidus
 • Susidus Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
Mer
10 år 1 månad sedan #18606 av Susidus
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Kopia på min e-post till Lars Carlhäll på Transportstyrelsen, skickad 100401 (obs inget aprilskämt)
_____________________________________________________________
Hej Lars!

Hur går det med vårt ärende? Vi är många som vill veta hur mycket som har gjorts i ärendet. Jag kommer att lägga upp informationen i Svenska hobby klubbens forum under aktuell tråd som behandlar ämnet.

Ärende FO50 A 2008:62421

Om intresse finns, finner ni oss på svenskahobbyklubben.se
www.svenskahobbyklubben.se/forums.php?m=posts&q=1306

Med vänlig hälsning

Susanne Lindbro
Moderator och Styrelseledamot hos Svenska Hobby Klubben

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
10 år 1 månad sedan #18607 av MaZk
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Toppen Susidus.
Väntar med spänning.

Glad påsk!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
9 år 11 månader sedan #20083 av SonnyCorl
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Tjena.
Har också en Hobby 560 kmfe med 40 kg lastvikt.
Har också grävt idetta ämne.
Jag har mailat Åsa Thorstensson i detta ämne och önskat regelförändring, hun har inte hört av sig än. Men kommer hon så har jag bullar i frysen :-)

Jag har också försökt med en namninsamling:
namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=4677

Tänkte skicka den till ansvarig minister i höst.
Ingen folkstorm än.
Jag har varit i kontakt med CC:s trafik ansvariga. Vi får allt medhåll därifrån, de har också försökt få till en förändring.

Så jag är också gärna med aktivt för att påverka regelverket.
Man skulle kunna skriva mail till motor tidningar och försöka få dem att skriva i frågan.

Måste säga att jag är imponerad av det arbete ni har gjort hittils!!!!! All CRED!!!!!!

Kolla in detta också: arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.203123-...triden-slipper-boter

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

 • Susidus
 • Susidus Profilbild Författare till inlägg
 • Offline
Mer
9 år 11 månader sedan #20164 av Susidus
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Jag och mannen min har nu skrivit under, bra initiativ...

Tyvärr ännu inget tecken på "lyhördhet" från Transportstyrelsens sida...:dozingoff

Pssst...40 kg lastvikt?, Lyckos dig:D...vi har 20 kg lastvikt:con

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.526 sekunder
Powered by Kunena Forum